ATOMER, ELEMENTÆR-
PARTIKLER, MOLEKYLER
OG IONER. DET PERIODISKE SYSTEMET

A1.   Innledning

A2.   Atomet – elementærpartiklene

A3.   Grunnstoffer og isotoper

A4.   Elektronstruktur for de første 18 grunnstoffene

A5.   Molekylære forbindelser

A6.   Ioniske forbindelser – salter – formelenhet

A7.   Det periodiske systemet

A8.   Å finne ioneladninger og saltformler ut fra det periodiske systemet Rettelser i boka

A9.   Enkel innføring i bindingsteori

A10. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden