KJEMISKE
REAKSJONSTYPER

B1.   Innledning

B2.   Kjemiske reaksjoner

B3.   Arrhenius' syre-basedefinisjoner

B4.   Nøytraliseringer. Balansering av syre-basereaksjoner

B5.   Indikatorer

B6.   Syrer og salter

B7.   Redoksreaksjoner

B8.   Oksidasjonstall

B9.   Balansering av redoksreaksjoner

B10. Fellingsreaksjoner

B11. Balansering av fellingsreaksjoner

B12. Kompleksdanning

B13 Navnsetting av kjemiske forbindelser

B14. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden