STØKIOMETRI

C1.   Innledning

C2. Bruk av gjeldende siffer i beregninger

C3. Hva er støkiometri?

C4. Atommasse, molekylmasse og formelmasse

C5. Molbegrepet og stoffmengde

C6. Empirisk formel

C7. Støkiometriske beregninger i reaksjonslikninger

C8. Massetetthet

C9. Konsentrasjon

C10. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden