GASSLOVENE

D1.   Innledning

D2. Aggregattilstandene

D3. Gasstrykk

D4. Gasslovene

D5. Gassblandinger. Daltons lov

D6. Ideelle og reelle gasser

D7. Kinetisk gassteori

D8. Molekylfart. Grahams lov Rettelser i boka

D9. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden