Kap D Innledning

Rutherford: God morgen, St. Peter! Dette ser ut til å bli en vakker dag! Men hva har skjedd med Deres sykkel?

St. Peter: Ja, tror De ikke at den punkterte i går! Jeg hadde kanskje pumpet den litt hardt opp, og dekket eksploderte faktisk i solsteken. Men nå har jeg fått nytt dekk, så det gjenstår bare å pumpe det opp.

Rutherford: Ja, har De egentlig tenkt over hvorfor dekket Deres eksploderte, St. Peter? Og videre hvorfor dekket øker volumet sitt når De pumper luft inn?

St. Peter: Tja nei, jeg er sannelig ikke sikker, men …

Rutherford: I dag har jeg samlet hele åtte personer som vet svært mye om gasser og hvorfor de oppfører seg slik som de gjør. Kanskje har De lyst til å prate med dem?

St. Peter: De har visst en stor bekjentskapskrets, Mr. Rutherford. Jeg går ut fra at dette ikke er de samme menneskene som vi traff sist?

Rutherford: Nei da! La meg presentere: Monsieur Jacques Charles fra Frankrike, Mr. Robert Boyle, Mr. John Dalton, Mr. William Thomson, alias lord Kelvin og Mr. James Maxwell fra England, signore Amadeo Avogadro fra Italia og Herr Johannes Van der Waals fra Holland.

St. Peter: Mr. Dalton har jeg hilst på tidligere. Det er tydelig at han har hatt flere jern i ilden.

Rutherford: Det gjelder nok ikke bare han. Mine herrer! Kan dere fortelle St. Peter her om de oppdagelser dere gjorde om gasser i sin tid? Hans sykkeldekk eksploderte i solsteken i går. Kanskje dere kan forklare han årsaken?

Charles : Det kan jeg si Dem, St. Peter. Jeg oppdaget nemlig den matematiske sammenhengen mellom gasstrykket og den absolutte temperaturen i gassen. Jo høyere den absolutte temperaturen er, desto større blir gasstrykket. Da trykket inne i sykkelslangen Deres ble for høyt, eksploderte dekket.

St. Peter: Ja – jo, det er vel forståelig. Men den absolutte temperaturen? Hva er det?

Kelvin: Den absolutte temperaturen tar utgangspunkt i at det faktisk eksisterer en laveste minimumstemperatur, St. Peter. Under denne temperaturen er det ikke mulig å komme. Absolutt temperatur har denne minimumstemperaturen som nullpunkt.

St. Peter: Dette høres nokså kaldt ut. Hva er denne minimumstemperaturen?

Kelvin : Omtrent 273 isnende kuldegrader, St. Peter. Ved denne temperaturen ligger all ting nesten i fullstendig ro.

St. Peter: Ja, det skal De få meg til å tro. Men De, Mr. Boyle! Hva er Deres bidrag til informasjon om sykkeldekket mitt?

Boyle : Da De pumpet dekket opp, St. Peter, merket De nok at det ble hardere å presse stempelet på pumpen ned etter hvert som volumet av luften inne i pumpen minket.

St. Peter: Aldeles riktig! Og De fant en formel for dette, går jeg ut fra. Det er jo det de fleste oppdagelsene innen vitenskapen ender opp med, har jeg skjønt.

Boyle: Ikke dårlig gjettet! Men signore Avogadro kan sikkert fortelle Dem om hvorfor trykket inne i sykkeldekket øker når mer luft pumpes inn i det.

St. Peter: Såpass har jeg da skjønt uten å være vitenskapsmann. Men jeg antar at det er en formel ute og går igjen?

Avogadro : Jada! Dersom De fordobler stoffmengden av gasser inne i dekket, fordobles også gasstrykket der inne.

St. Peter: Jaså, stoffmengde og molbegrepet kommer altså inn her igjen! Jeg trodde jeg var ferdig med det i den forrige leksjonen jeg fikk.

Dalton : Molbegrepet er et av de aller viktigste begrepene innen kjemien, St. Peter. Mitt bidrag til læren om gasser var at jeg fant en lov for hvordan man kunne beregne gasstrykket i en blanding av forskjellige gasser.

St. Peter: Og De, Herr van der Waals! Jeg kan ikke skjønne at det har vært noe igjen for Dem å oppdage om gasser?

Van der Waals : Nei, kanskje ikke så mye. Men da de andre herrene rundt bordet hadde utledet så mange lover som matematisk beskrev hvordan gassene oppfører seg, begynte jeg å se etter om det kanskje var noen unntak fra disse lovene. Og ganske riktig! Ved å lage tilstander litt utenfor de normale, kom jeg frem til at det var visse uoverensstemmelser. Jeg fikk æren av å lage en korrigert gasslov som er mer nøyaktig.

Maxwell : Mitt bidrag var å sette opp en teori for gasser – om hvordan de oppfører seg, hva gasstrykk er, og hva som skjer i gassen ved høyere temperatur. Alt dette ble gjort for å finne en forklaring på de lovene de andre herrene hadde funnet tidligere.

St. Peter: Her er det visst mye å ta fatt i. Jeg får spisse blyanten, hente min regnestav og starte opp.

 

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden