Kap D Oppsummering

Rutherford: Nå, St. Peter! Hvordan tok De så alt dette?

St. Peter: Det ble litt for mange gasslover på en gang, så jeg har litt problemer med å holde dem fra hverandre.

Rutherford: Men De skjønte forhåpentligvis at det var en bestemt formel som sammenholder disse gasslovene?

St. Peter: Ja, jeg fikk tak i at tilstandsligningen er den viktigste. Mener De å si at det holder med bare å kunne denne?

Rutherford: Holder og holder … Den er i alle fall den viktigste. Men det holder ikke bare å kunne den, De må også kunne bruke den riktig! Pass for eksempel på å bruke de rette enhetene!

St. Peter: Ja, det skjønte jeg. Og Herr van der Waals' likning er altså bare en korreksjon av denne tilstandslikningen.

Rutherford: Det stemmer, men i vanlige oppgaver er det tilstandslikningen som brukes. Daltons lov hadde De vel ingen problemer med?

St. Peter: Nei da, den var grei nok.

Rutherford: Men hva var så et partialtrykk?

St. Peter: De spør så inkvisitorisk! Uff – var det ikke noe slikt som at en gass har samme trykk enten den er alene i et kar eller om det kommer andre gasser inn i karet?

Rutherford: Jo da, vi tar alt i beste mening! De mener at en gass i en gassblanding vil utgjøre det samme trykket som om den hadde vært alene i karet?

St. Peter: Ja, var det ikke omtrent det jeg sa? Og denne kinetiske gassteorien – den var altså laget for å forklare at tilstandslikningen stemmer?

Rutherford: Noe slikt, ja! Og den teorien har mye for seg! Kan De forklare kort hva den går ut på?

St. Peter: Ja, det var laget fire – var det postulater De kalte det?

Rutherford: Det er riktig. Men hva gikk de ut på?

St. Peter: Det ene var i alle fall at gassmolekylene tok opp et så lite volum at vi kunne se bort fra det. Og så regnet Herr Clausius med at det ikke var noen tiltrekningskrefter mellom gassmolekylene. Men si meg, Mr. Rutherford: Hvordan kan det være tiltrekningskrefter mellom nøytrale molekyler?

Rutherford: Det er gledelig at De viser naturvitenskapelig nysgjerrighet, St. Peter. Men De må nok smøre Dem med tålmodighet en stund til. Alt til sin tid, vet De! Jeg er mer interessert i de to siste postulatene i den kinetiske gassteorien.

St. Peter: Den tredje var at gassmolekylene kolliderer med hverandre uten å miste energi, men den siste …

Rutherford: Den siste var at den kinetiske energien til gassmolekylene er proporsjonal med den absolutte temperaturen i gassen.

St. Peter: Slik var det, ja. Og disse fire postulatene kunne altså forklare egenskapene til en vanlig gass.

Rutherford: Nettopp. Jeg synes De har vært dyktig igjen. Nå må De bare sette Dem ned og gjøre oppgaver.

St. Peter: Takk, jeg har forstått at det er nødvendig!

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden