TERMOKJEMI

E1.   Innledning

E2. .. System og omgivelser

E3. .. Energi, arbeid og varme

E4. .. Tilstandsfunksjoner

E5. .. Endring av indre energi ved konstant volum – kalorimeteret

E6. .. Endring av indre energi ved konstant trykk – entalpi

E7. .. Reaksjonsentalpi – standard reaksjonsentalpi

E8. .. Standard dannelsesentalpi

E9. .. Beregning av standard reaksjonsentalpi for en kjemisk reaksjon – Hess' lov

E10. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden