KJEMISK LIKEVEKT

F1.   Innledning

F2. Reversible reaksjoner

F3. Likevektstilstanden

F4. Likevektsberegninger

F5. Likevekt eller ikke likevekt. Reaksjonskvotienten Q

F6. Forskyving av likevekt. Le Chateliers prinsipp

F7. Teoretisk bakgrunn for Le Chateliers prinsipp

F8. Likevektskonstanten K p

F9. Sammenhengen mellom K C og K p

F10. Heterogene likevekter

F11. Aktivitet

F12. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden