SYRER OG BASER

G1.   Innledning

G2. . Brønsteds syre-basedefinisjoner – protolyser

G3. . Brønstedlikevekter

G4. . Vannets egenprotolyse

G5. . Sterke syrer og baser

G6. . [H 3 O + ] og pH-skalaen

G7. . Beregning av pH i blandinger av sterke syrer og baser

G8. . Svake syrer og baser

G9. . Sammenhengen mellom K a og K b for et syre-basepar

G10. Beregning av pH i svake syrer og baser. Protolysegrad

G11. Flerprotiske syrer

G12. Lewis' syre-basedefinisjoner

G13. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden