SALTER, BUFFERLØSNINGER OG TITRERKURVER

H1.   Innledning

H2. . Salter som syrer og baser

H3. . Sure og basiske oksider

H4. . Beregning av pH i saltløsninger

H5. . Beregning av pH i blandinger av sterke og svake syrer

H6. . Beregning av pH i blandinger av korresponderende svake syrer og baser

H7. . Syre-basetitreringer og titrerkurver

H8. . Syre-base-indikatorer

H9. . Bufferløsninger

H10. Tillaging av en bufferløsning

H11. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden