LØSELIGHETSLIKEVEKTER

I1.   Innledning

I2. ... Løselighet

I3. ... Løselighetsproduktet K sp

I4. ... Beregning av løseligheten av et salt ved hjelp av K sp

I5. ... Beregning av K sp for et salt ved hjelp av løseligheten

I6. ... Felling eller ikke felling. Ioneproduktet

I7. ... Fellesioneffekten

I8. ... Fellingstitrering

I9. ... Oppløsing av bunnfall ved kompleksdanning

I10. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden