ATOMENES ELEKTRONSTRUKTUR

J1.   Innledning

J2. ... Problemer med Bohrs atommodell

J3. .... Lys – av bølgenatur?

J4. ... Lys – en liten partikkel? Kvanteteori for lys – fotoelektrisk effekt

J5. ... Atomspektra

J6. ... Bohrs modell for hydrogenatomet

J7. ... Elektronet – av bølgenatur?

J8. ... Heisenbergs usikkerhetsprinsipp

J9. ... Schrödingers bølgelikning

J10. . Kvantetall

J11. . Romlig struktur på orbitalene

J12. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden