KJEMISKE BINDINGER - BINDINGER MELLOM ATOMER

L1.   Innledning

L2. .. Elektronegativitet

L3. .. Elektronegativitet og bindingstype

L4. .. Ionebinding

L5. .. Kovalent binding

L6. .. Polar kovalent binding – polaritet

L7. .. Metallbinding

L8. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden