KJEMISKE BINDINGER - BINDINGER MELLOM MOLEKYLER

M1.   Innledning

M2. . Intermolekylære og intramolekylære bindinger

M3. . Londonkrefter (van der Waals krefter)

M4. . Dipol-dipolkrefter

M5. . Ion-dipolkrefter

M6. . Hydrogenbindinger

M7. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden