DEN ROMLIGE FORMEN TIL MOLEKYLER. HYBRIDISERING AV ATOMORBITALER

N1.   Innledning

N2. . Lewisstrukturer

N3. . Lewisstrukturer hos molekyler med enkeltbindinger

N4. . Lewisstrukturer hos molekyler med multiple bindinger – resonans

N5. . Formell ladning

N6. . Unntak fra oktettregelen

N7. . VSEPR-teorien og molekylenes romlige form

N8. . Hybridisering av atomorbitaler

N9. . Dobbel- og trippelbindinger

N10. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden