VÆSKER OG FASTE STOFFER

O1.   Innledning

O2. Fra gass til væske

O3. Egenskaper hos væsker

O4. Faste stoffer

O5. Entalpiendringer ved faseoverganger

O6. Spesifikk varmekapasitet

O7. Damptrykk, damptrykkurver og koking

O8. Fasediagrammer

O9. Kritisk temperatur og kritisk trykk

O10. Vann – et svært spesielt stoff Rettelser i boka

O11. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden