LØSNINGER – KOLLIGATIVE EGENSKAPER

P1.   Innledning

P2. Løsningsmiddel, løst stoff og løsninger

P3. Løsningsprosessen

P4. Løselighet og temperatur

P5. Valg av løsningsmiddel

P6. Kolligative egenskaper

P7. Raoults lov

P8. Molalitet

P9. Beregning av frysepunkt og kokepunkt for løsninger

P10.Osmose

P11.Løselighet av gasser – Henrys lov

P12. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden