Kap P Oppsummering

St. Peter: Nå har jeg da endelig lært hvorfor sjøvann fryser ved lavere temperatur enn ferskvann!

Rutherford: Og det var ikke spesielt problematisk, var det vel?

St. Peter: Nei, men jeg må jo si det er litt rart at størrelsen på molekylene ikke betyr noe for disse egenskapene De har snakket om, bare antallet av dem?

Rutherford: Men slik er det nå altså! Men De fikk tak i at grunnlaget for disse kolligative egenskapene er denne damptrykkurven som blir senket for løsninger i forhold til rent løsningsmiddel?

St. Peter: Det var for så vidt klart. Men dette med løsningsentalpi var noe verre, spesielt da De kom trekkende med denne gitterentalpien Deres! Jeg synes å huske fra tidligere at den ikke var helt enkel.

Rutherford: Men hovedpoenget var å dele opp løsningsprosessen for et salt i vann i to deler: først at saltet spalter seg til ioner i gassform, og deretter at disse ionene blir hydratiserte, altså omgir seg med vannmolekyler. Den første av disse reaksjonene er sterkt endoterm, og den andre er sterkt eksoterm, og det er summen av gitterentalpien og hydratiseringsentalpien som er løsningsentalpien.

St. Peter: Var det så enkelt? Ja, det hjelper ofte å få det repetert.

Rutherford: Men la De merke til løsningsregelen vår: Likt løser likt! Den er ikke så dum å kjenne til i dagliglivet her oppe! De har vel ikke forsøkt å fjerne flekker av fett med kaldt vann?

St. Peter: Vel, jeg må innrømme at … Men det var jo før jeg hadde lært noe kjemi!

Rutherford: De går ut av dette værelset som en klokere person, St. Peter!

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden