REAKSJONSKINETIKK

Q1.   Innledning

Q2. . Reaksjonsfart

Q3. . Kollisjonsteorien – aktiveringsenergi

Q4. . Andre faktorer som påvirker reaksjonsfarten

Q5. . Hvordan kan reaksjonsfart måles?

Q6. . Hastighetsloven – bestemmelse av denne ut fra startfarten

Q7. . Hastighetsloven – bestemmelse av denne ved hjelp av konsentrasjonsmålinger som funksjon av reaksjonstida

Q8. . Hvordan k avhenger av temperaturen – Arrhenius' likning

Q9. . Halveringstid

Q10. Reaksjonsmekanismer

Q11. Kjedereaksjoner

Q12. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden