ENTROPI OG FRI ENERGI

R1.   Innledning

R2. Spontane reaksjoner – entropibegrepet

R3. Faktorer som bestemmer entropi. Termodynamikkens 2. hovedsetning

R4. Entropiendring i systemet. Termodynamikkens 3. hovedsetning

R5. Entropiendring i omgivelsene og i universet

R6. Betingelser for spontane reaksjoner. Temperaturens betydning

R7. Fri energi

R8. Faseoverganger. Beregning av smelte- og kokepunkter

R9. Sammenhengen mellom fri energi og likevekt

R10.Forskyving av likevekt ved temperaturendring

R11. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden