ELEKTROKJEMI

S1.   Innledning

S2. Fra kjemisk energi til elektrisk energi – elektrokjemisk celle

S3. Hydrogenelektroden. Elektrodepotensial

S4. Spenningsrekka

S5. Bruk av redoksreaksjoner i kvantitativ analyse

S6. Beregning av standard cellepotensial

S7. Standard cellepotensial og fri energi

S8. Beregning av cellepotensial. Nernsts likning

S9. Et batteri – Ni/Cd-elementet

S10. Fra elektrisk energi til kjemisk energi – elektrolyse

S11. Overpotensial

S12. Kvantitative forhold i elektrolyser. Faradays lover

S13. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden