ORGANISK KJEMI – HYDROKARBONER

T1.   Innledning

T2. Hydrokarboner. Alkaner – nomenklatur og egenskaper

T3. Nomenklaturregler (navneregler) for hydrokarboner

T4. Kjemiske reaksjoner med alkaner. Substitusjonsreaksjoner

T5. Sykloalkaner

T6. Alkener og sykloalkener

T7. Kjemiske reaksjoner med alkener. Addisjonsreaksjoner

T8. Cis-trans-isomeri

T9. Alkyner

T10. Aromatiske hydrokarboner (arener)

T11. Oppsummering

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden