ORGANISK KJEMI – FUNKSJONELLE GRUPPER I MOLEKYLER

U1.   Innledning

U2. Funksjonelle grupper

U3. Alkoholer – struktur, nomenklatur og egenskaper

U4. Inndeling av alkoholer

U5. Fenoler

U6. Etere

U7. Aminer

U8. Aldehyder

U9. Ketoner

U10. Aldehyder og ketoner – likheter og forskjeller

U11. Karboksylsyrer

U12. Oksidasjon av alkoholer

U13. Mer om karboksylsyrer

U14. Optisk isomeri

U15. Estere – kondensasjonsreaksjoner

U16. Spalting av estere – hydrolyse

U17. Oppsummering

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden