NÆRINGSTOFFER

V1.   Innledning

V2. Karbohydrater

V3. Monosakkarider

V4. Disakkarider

V5. Polysakkarider

V6. Fett

V7. Fetthydrolyse, såpe og tensider

V8. Fettets funksjoner i levende organismer

V9. Aminosyrer

V10. Dipeptider

V11. Proteiner

V12. Kunstige polymerer

V13. Oppsummering

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden