ENZYMER

W1.   Innledning

W2. Enzymer – virkemåte og nomenklatur

W3. Kofaktorer og koenzymer

W4. Hemming av enzymer

W5. Oppsummering

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden