Kap W Innledning

Rutherford: I dag skal jeg virkelig få ønske Dem velkommen til biokjemiens verden, St. Peter! Nå skal vi inn i levende organismer og se på en av de faktorene som gjør at organismen fungerer.

St. Peter: Og hvilken faktor er det?

Rutherford: Det er de stoffene som gjør at myriadene av de små kjemiske reaksjonene som skjer i en organisme går så raskt som de gjør.

St. Peter: Men er det ikke en katalysator som gjør at reaksjonsfarten øker?

Rutherford: De imponerer igjen! Jo da, men De husker kanskje at katalysatorene ofte var uorganiske salter eller til og med metaller som platina. Stoffer som platina kan vi ikke ha inne i levende organismer. Derfor har disse utviklet egne katalysatorer av organisk natur, som kalles enzymer.

St. Peter: Og disse virker akkurat som en vanlig uorganisk katalysator?

Rutherford: Tja, på en måte kan De vel si det ved at den nedsetter aktiveringsenergien til reaksjonen. Men på den annen side vil selve virkemåten være totalt forskjellig når vi går reaksjonen nærmere etter i sømmene. I tillegg kan reaksjonsfarten til reaksjonen også skrus ned eller opp når det er nødvendig, og det går ikke med vanlige uorganiske katalysatorer.

St. Peter: Jeg forstår at dette er noe spesielt. La oss starte opp!

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden