Kap W Oppsummering

St. Peter: Dette var interessant, Mr. Rutherford, og til og med relativt enkelt å forstå.

Rutherford: Ja, biokjemi er interessant, St. Peter. I de siste hundre år er det skjedd enormt mye i den biokjemiske verden, og ikke bare på enzymområdet. Husk på at det er enzymene inne i cellene som bestemmer hvilke produkter cellene skal lage.

St. Peter: Men det var følsomme saker, disse enzymene. Jeg synes det er litt skummelt at de kan hemmes så sterkt som de gjør.

Rutherford: Det har dessverre vært mye forskning på å fremstille giftige stoffer som kan ta livet av flest mulig mennesker på kortest mulig tid. Jeg beklager å måtte meddele Dem at man i høy grad har lykkes med det.

St. Peter: Men det var interessant å se hvordan denne ikke-konkurrerende hemmingen bremset ned farten til en reaksjon ved tilbakehemming. Det er jo akkurat som å skru en kran av og på!

Rutherford: La De merke til de to bestemte koenzymene som ble nevnt?

St. Peter: De som ble kalt for NAD og CoA? Ja, jeg husker dem, men forstår ikke helt hvorfor de ble spesielt nevnt. Egentlig synes jeg akkurat det var litt vanskelig.

Rutherford: I neste leksjon skal De få se dem i bruk i stort monn, St. Peter, og jeg regner med at forståelsen av disse koenzymene vil bedre seg da.

St. Peter: Hva er det De vil få meg til å skjønne da?

Rutherford: Hvordan levende organismer, De selv innbefattet, skaffer seg energi til å utføre sitt daglige arbeid og får kroppen til å gjøre det den skal.

St. Peter: Det kan da umulig være særlig enkelt?

Rutherford: Jeg må vel innrømme at vi har hatt enklere ting i de tidligere leksjonene. Men ta ikke sorgene på forskudd! Til og med vanskelige ting kan til en viss grad forenkles og gjøres forståelige. Vi skal gjøre vårt beste.

 

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden