FRA SUKKERMOLEKYL TIL ENERGI

X1.   Innledning

X2. ATP-molekylet – energibæreren

X3. Forbrenning av glukose – en oversikt

X4. Glykolysen

X5. Pyrodruesyras forskjellige skjebner

X6. Sitronsyresyklusen

X7. Oksidativ fosforylering

X8. Et ATP-regnskap for forbrenningen av glukose

X9. Oppsummering

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden