FRA NUKLEINSYRE TIL PROTEIN

Y1.   Innledning

Y2. Byggesteinene i DNA-molekylet

Y3. Strukturen til DNA

Y4. Kopiering av DNA – replikasjon

Y5. Gener og proteiner

Y6. Struktur til RNA

Y7. Avlesing av baserekkefølgen i DNA – transkripsjon

Y8. Den genetiske koden

Y9. Translasjon – proteinsyntesen

Y10. Mutasjoner

Y11. Oppsummering

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden