KJERNEKJEMI

Z1.   Innledning

Z2. Nuklide og isotop

Z3. Radioaktiv stråling

Z4. Årsakene til radioaktiv stråling

Z5. Rekkevidde og absorpsjon

Z6. Stabile og radioaktive kjerner

Z7. Registrering av radioaktiv stråling

Z8. Måleenheter for radioaktivitet

Z9. Halveringstid

Z10. Naturlig radioaktivitet

Z11. Kunstig radioaktivitet

Z12. Innvirkning av stråling på levende organismer

Z13. Massedefekt og bindingsenergi

Z14. Fisjon

Z15. Fusjon

Z16. Bruk av radioaktive nuklider

Z17. Kjernekraftverk

Z18. Oppsummering

Hovedsiden

Kapittelets innhold

Løsningsforslag på oppgaver i læreboka

Laboratorieøvelser

Powerpoint-presentasjoner


Brukertips:
Ønsker du å gå til et annet kapittel, gå til hovedsiden