LINKER

 

Kapittel A:

 

Rutherfords forsøk: http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf

 

Atomets bygning – historie: http://www.broadeducation.com/htmlDemos/AbsorbChem/HistoryAtom/page.htm

 

 

Kapittel B:

 

Oksidasjonstall: http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c123/oxidstat.html

 

http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch2/oxnumb.html

 

Balansering av reaksjonslikninger: http://www.chemistry.co.nz/chemequa.htm

 

 

Kapittel C:

 

 

 

 

 

Kapittel D:

 

Gasslovene: http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/GasLaws/index.html

Interaktivt!

 

http://www.shodor.org/unchem/advanced/gas/

 

Van der Waals likning: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/waal.html

 

Kinetisk gassteori: http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/KineticMolecularTheory/BasicConcepts.html

Interaktivt!

 

http://www.bcpl.net/~kdrews/kmt/kmt.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel E:

 

Indre energi – entalpi:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/inteng.html

 

Standard dannelsesentalpi: http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Thermochem/StandardEnthalpyFormation.html

 

Hess’ lov:

Oppgaver med Hess’ lov: http://chemistry2.csudh.edu/lecture_help/Hesslaw.html

 

http://www.saskschools.ca/curr_content/chem30/modules/module3/lesson5/hesssteps.htm

 

 

Kapittel F:

 

Kjemisk likevekt – beregninger – Le Chateliers prinsipp:

http://www.chem.uncc.edu/faculty/murphy/1252/Chapter15/

 

 

Kapittel G:

 

Syrer og baser: Følgende nettsted dekker store deler av kapittel G og H:

http://lrc-srvr.mps.ohio-state.edu/under/chemed/qbank/quiz/bank12.htm

 

Lewis syrer og baser:

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/AcidBase/Intro-to-Lewis-AcidBase.html

 

 

Kapittel H:

 

Salter: http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/AcidBase/Salts.html

 

Indikatorer: http://www.carlton.srsd119.ca/chemical/equilibrium/abindicators.htm

 

Titrerkurver: http://www.chemguide.co.uk/physical/acidbaseeqia/phcurves.html

 

Bufferløsninger: http://www.chemguide.co.uk/physical/acidbaseeqia/buffers.html

 

 

Kapittel I:

 

Løselighetsregler: http://www.sciencebyjones.com/solubilty_rules.htm

 

Løselighetsproduktet og ioneproduktet: http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c123/ksp.html

 

Fellesioneffekten: http://members.aol.com/profchm/comonion.html

 

Regneoppgaver: http://chemistry.csudh.edu/lechelpcs/saltcomioncsn7.html

Kapittel J: Disse nettstedene er allerede inne i hjemmesiden til boka!

 

Bohrs atommodell

Kvanteteori

Fotoelektrisk effekt og bølge-partikkeldualismen

Usikkerhetsprinsippet

Schrödingers bølgelikning

Orbitaler, tegneprogram

Orbitaler, teori:

 

Kapittel K:

 

Elektronskall: http://hsc.csu.edu.au/chemistry/options/art/2768/ch983.htm

 

Periodiske egenskaper, elektronkonfigurasjon (Quiz): http://wps.prenhall.com/esm_hillpetrucci_genchem_4/0,8603,1079855-,00.html

 

 

Kapittel L:

 

Kjemisk binding, elektronegativitet (PowerPoint):

http://www.chem.uncc.edu/faculty/murphy/1251/slides/C18a/

 

Metallbinding: http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/metallic.html

 

 

 

Kapittel M:

 

Svake krefter: http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/liquids/faq/h-bonding-vs-london-forces.shtml

 

http://www.800mainstreet.com/08/0008-0012-interforce.html

 

http://cost.georgiasouthern.edu/chemistry/general/molecule/forces.htm

 

Hydrogenbindinger: http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/161Ahydrogenbond.html

 

http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/hbond.html

 

http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/hydrogenbonds.html

(animasjon)

Kapittel N:

 

Lewisstrukturer:

http://www.stolaf.edu/depts/chemistry/courses/toolkits/123/js/lewis/

(Oppgaver, bra!)

 

http://www.uwosh.edu/faculty_staff/gutow/Lewis_Tutorial/Lewis_left.html

 

VSEPR:

 

http://misterguch.brinkster.net/VSEPR.html

 

http://intro.chem.okstate.edu/1314F00/Lecture/Chapter10/VSEPR.html

 

Hybridisering:

 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/hybrv18.swf

(Animasjon, svært god)

 

 

Kapittel O:

 

Væsker: http://library.thinkquest.org/3659/states/liquids.html

 

Faste stoffer, krystallstruktur: http://www.chem.ox.ac.uk/icl/heyes/structure_of_solids/Lecture1/Lec1.html#anchor2

 

Damptrykk, koking: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/vappre.html

 

Fasediagrammer: http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/PhaseChanges/PhaseDiagram.html

 

Kritisk temperatur og kritisk trykk: http://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/critical.html

 

Vannets egenskaper: http://www.chelationtherapyonline.com/technical/p93.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel P:

 

Hydratiseringsentalpi, løsningsentalpi: http://www.avogadro.co.uk/definitions/hsolution.htm

 

http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/applychem/hydration.html

 

Raoults lov: http://www.tannerm.com/raoult.htm

 

Frysepunktsnedsetting: http://members.aol.com/profchm/fpdepres.html

 

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/solutions/faq/why-salt-melts-ice.shtml

 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/propOfSoln/colligative.html

(interaktiv)

 

Osmose: http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm (interaktiv)

 

Henrys lov: http://www.wwnorton.com/college/chemistry/gilbert/tutorials/ch8.htm (interaktiv)

 

 

Kapittel Q:

 

Kollisjonsteorien, aktiveringsenergi, Maxwellfordelinger:

http://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/introduction.html

 

http://chem.salve.edu/chemistry/temp2a.asp (interaktiv)

 

Reaksjonsfart: http://www.chemguide.co.uk/physical/basicratesmenu.html#top

 

Hastighetsloven: http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/kinetics/DifferentialRateLaws.html

 

Første ordens reaksjon: http://www.sci.wsu.edu/idea/ChemKinetics/first_order.htm

 

Andre ordens reaksjon: http://www.sci.wsu.edu/idea/ChemKinetics/second_order.htm

 

Arrhenius’ likning: http://www.shodor.org/UNChem/advanced/kin/arrhenius.html

 

Reaksjonsmekanismer, elementærreaksjoner: http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c123/elmntary.html

 

Kjedereaksjoner: http://www.engin.umich.edu/class/che344/group35/review.html

 

 

 

 

 

 

Kapittel R:

 

Entropi: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/therm/entrop.html

 

http://mats.gmd.de/~skaley/vpa/entropy/entropy.html

 

Fri energi: http://www.mikeblaber.org/oldwine/chm1046/notes/Thermody/Gibbs/Gibbs.htm

 

http://www.chem.arizona.edu/~salzmanr/480a/480ants/g&react/g&react.html

 

Fri energi og likevekt: http://www.chem1.com/acad/webtext/thermeq/TE5.html

 

 

Kapittel S:

 

Elektrokjemisk celle: http://library.kcc.hawaii.edu/external/chemistry/everyday_electro.html

 

Batterier: http://www.batteryuniversity.com/

 

Nernsts likning og fri energi: http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c123/nernsteq.html

 

Overpotensial: http://en.wikipedia.org/wiki/Overpotential

 

Elektrolyse: http://www.physchem.co.za/Redox/Electrolysis.htm

(Praktiske eksempler)

 

 

Kapittel T:

 

IUPAC nomenklatur: http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/

 

Isomeri: http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/structural.html

 

Mekanismer til organiske reaksjoner: http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/structural.html

 

PCB: http://www.curtisandtompkins.com/pdf/PCB%20Congeners.pdf

 

PAH: http://en.wikipedia.org/wiki/Polycyclic_aromatic_hydrocarbon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel U:

 

Funksjonelle grupper: http://www.chemistry-drills.com/functional-groups.php?q=simple

(en oversikt)

 

Alkoholer: http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol

 

Fenoler: http://en.wikipedia.org/wiki/Phenols

 

Etere: http://en.wikipedia.org/wiki/Ether

 

Aminer: http://en.wikipedia.org/wiki/Amine

 

Aldehyder: http://en.wikipedia.org/wiki/Aldehyde

 

Ketoner: http://en.wikipedia.org/wiki/Ketone

 

Karboksylsyrer: http://en.wikipedia.org/wiki/Carboxylic_acid

 

Optisk isomeri: http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/optical.html

 

http://dl.clackamas.cc.or.us/ch106-05/optical.htm

 

http://www.chm.bris.ac.uk/motm/thalidomide/optical2iso.html

 

Estere: http://en.wikipedia.org/wiki/Ester

 

http://www.chemguide.co.uk/organicprops/esters/background.html

 

Ftalater: http://www.ourstolenfuture.org/NEWSCIENCE/oncompounds/phthalates/phthalates.htm

 

http://www.phthalates.com/

 

(dette er to nettsteder med totalt ulikt syn på ftalatenes eventuelle skader).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel V:

 

Karbohydrater: http://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate

 

http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/Chapter_17/

 

Fettsyrer, metta og umetta: http://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid

 

Omega-3-fettsyrer og helseeffekter: http://dietary-supplements.info.nih.gov/Health_Information/omega_3_fatty_acids.aspx

 

Tensider: http://www.faintend.fi/eng.htm

 

Aminosyrer og proteinstruktur: http://webhost.bridgew.edu/fgorga/proteins/default.htm (God!)

 

Polymerer: http://scifun.chem.wisc.edu/CHEMWEEK/POLYMERS/Polymers.html

 

http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/polymers.htm (relativt avansert)

 

 

Kapittel W:

 

Enzymer, koenzymer, hemming: http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme (God!)

 

 

Kapittel X:

 

ATP: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/atp.html

 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/A/ATP.html

 

Glykolysen: http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio231/glycolysis.html

(animasjon)

 

Sitronsyresyklusen: http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio231/krebs.html

(animasjon)

 

Oksidativ fosforylering: http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/electron_transport/electron_transport.htm

(animasjon)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel Y:

 

DNA-struktur: http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html (animasjon)

 

http://www.umass.edu/molvis/tutorials/dna/dnapairs.htm (animasjon)

 

DNA-replikasjon: http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html (animasjon)

 

DNA-transkripsjon: http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html (animasjon)

 

RNA-translasjon og proteinsyntesen: http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html (animasjon)

 

 

Kapittel Z:

 

Radioaktiv stråling: http://library.thinkquest.org/3471/radiation_types_body.html

 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/radioa7.swf

(animasjon)

 

Geigertelleren: http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/wgeiger.html

 

Halveringstid: http://www.colorado.edu/physics/2000/isotopes/radioactive_decay3.html

(animasjon)

 

Radioaktive serier: http://www.eserc.stonybrook.edu/ProjectJava/Radiation/ (animasjon)

 

Massedefekt og bindingsenergi: http://en.wikipedia.org/wiki/Binding_energy

 

Fisjon: http://library.thinkquest.org/3471/fission.html

 

http://library.thinkquest.org/17940/texts/fission/fission.html (animasjon)

 

Fusjon: http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2747 (animasjon)

 

Kjernekraftverk: http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2747

(animasjon)

 

hoyskoleforlaget.no

Bohrs atommodell

Kvanteteori

Fotoelektrisk effekt og bølge-partikkeldualismen

Usikkerhetsprinsippet

Schrödingers bølgelikning

Orbitaler, tegneprogram

Orbitaler, teori: