INNFØRINGSKURS I MATEMATIKK

Dette innføringskurset er ikke laget for matematikkens egen skyld, men for at dere skal kunne bli i stand til å løse problemer som vil dukke opp i Kjemi, Biologi og ěkologi. Det er lite moro å forstå det biologiske eller kjemiske i et problem, men ikke være i stand til å løse det p.g.a. manglende kunnskaper i matematikk.

Følgende temaer vil bli omtalt:

1. Prosentregning Oppgaver Fasit
2. Brudne brøker Oppgaver Fasit
3. 1.gradslikninger Oppgaver Fasit
4. 2.gradslikninger Oppgaver Fasit
5. Potenser - store og små tall på standardform Oppgaver Fasit
6. Omregning fra en enhet til en annen Oppgaver Fasit

 

1. Prosentregning

 

a) Å bruke en oppgitt prosent.

 

Eks. Ugrassalt, NaClO 3 , inneholder 22 % Na, 33 % Cl og 45 % O. Hvor mange gram natrium, klor og oksygen er det i 18 g ugrassalt?

 

   

Altså: multipliser med prosenten og divider med 100!

 

b) Å finne et tall i prosent av et annet tall.

 

Skal vi finne hvor stor prosent et tall a er av et tall b,

dividerer vi a med b og multipliserer med 100% .

 

Eks. Ved undersøkelse av planter i et prøvefelt viste det seg at feltet inneholdt 357 stk høyere planter. Av disse var det 34 rødkløver, 22 tiriltunge og 86 løvetann. Hvor mange prosent utgjorde hver av disse tre plantene av det totale antallet høyere planter?

 

Eks. 124 g av plaststoffet PVC (polyvinylklorid) inneholder 70.4 g klor. Hvor mange prosent klor er det i PVC?

 

 

 

c) Å finne det hele når en prosent er oppgitt.

 

Her går vi veien om 1 og dividerer med prosenten. Da finner vi hvor mye 1 % utgjør. Deretter multipliseres med 100 for å finne det hele.

 

Eks. Messing er en legering av kobber og sink, der sinkinnholdet er 35 %. Et messingstykke inneholdt 24 g kobber. Hvor mye veier messingstykket?

 

 

MORAL I PROSENTOPPGAVER: BRUK HUE OG TENK FORNUFTIG!

VURDER OM SVARET ER RIMELIG!