INNFØRINGSKURS I MATEMATIKK

Dette innføringskurset er ikke laget for matematikkens egen skyld, men for at dere skal kunne bli i stand til å løse problemer som vil dukke opp i Kjemi, Biologi og ěkologi. Det er lite moro å forstå det biologiske eller kjemiske i et problem, men ikke være i stand til å løse det p.g.a. manglende kunnskaper i matematikk.

Følgende temaer vil bli omtalt:

1. Prosentregning Oppgaver Fasit
2. Brudne brøker Oppgaver Fasit
3. 1.gradslikninger Oppgaver Fasit
4. 2.gradslikninger Oppgaver Fasit
5. Potenser - store og små tall på standardform Oppgaver Fasit
6. Omregning fra en enhet til en annen Oppgaver Fasit

 

1. Prosentregning - Oppgaver

 

1. I en kommune med 7300 innbyggere er 1.7 % av befolkningen lærere. Hvor mange lærere er det i kommunen?

 

2. I en kommune var det 218 som hadde jordbruk som primærnæring. Disse bøndene utgjorde 5.6 % av hele befolkningen. Hvor stort var innbyggertallet i kommunen?

 

3. I en kommune på 8600 var 510 tilsatt i handelsnæring. Hvor mange prosent utgjorde disse av kommunens befolkning?

 

4. 216 g sukker inneholder 90.9 g karbon. Hvor mange prosent karbon inneholder sukker?

 

5.a. Vannføringen i en elv er vanligvis 8.5 m 3 /sek. I løpet av en uke steg vannføringen med

22 % etter sterkt regnvær. Hvor stor ble den nye vannføringen?

 

5.b. Etter tørrvær i noen dager sank vannføringen med 22 % igjen. Hvor stor er den nye vannføringen nå?

 

6. Mohrs salt inneholder 14.2 % jern. Analyse av en viss mengde salt ga 0.53 g jern som resultat. Hvor stor mengde ble analysert?