INNFØRINGSKURS I MATEMATIKK

Dette innføringskurset er ikke laget for matematikkens egen skyld, men for at dere skal kunne bli i stand til å løse problemer som vil dukke opp i Kjemi, Biologi og ěkologi. Det er lite moro å forstå det biologiske eller kjemiske i et problem, men ikke være i stand til å løse det p.g.a. manglende kunnskaper i matematikk.

Følgende temaer vil bli omtalt:

1. Prosentregning Oppgaver Fasit
2. Brudne brøker Oppgaver Fasit
3. 1.gradslikninger Oppgaver Fasit
4. 2.gradslikninger Oppgaver Fasit
5. Potenser - store og små tall på standardform Oppgaver Fasit
6. Omregning fra en enhet til en annen Oppgaver Fasit

 

2. Brudne brøker

 

En brudden brøk er en brøk der enten telleren, nevneren eller begge to også er brøker. Brudne brøker dukker ofte opp i utregninger, og erfaringsmessig gjøres det ofte feil når de skal gjøres ubrudne, spesielt når de forekommer i en likning.

 

Eks.                

Brøken     er en brudden brøk. Nevneren 3 er en smånevner . En brudden brøk gjøres ubrudden ved å multiplisere både teller og nevner med smånevneren. Er det flere smånevnere, multipliserer vi teller og nevner med fellesnevneren for smånevnerne.

                           

Vi gjør den brudne brøken over ubrudden slik:   

    

 

Brøken tar vi slik: Her er x ( x+ 1) fellesnevner.