INNFØRINGSKURS I MATEMATIKK

Dette innføringskurset er ikke laget for matematikkens egen skyld, men for at dere skal kunne bli i stand til å løse problemer som vil dukke opp i Kjemi, Biologi og ěkologi. Det er lite moro å forstå det biologiske eller kjemiske i et problem, men ikke være i stand til å løse det p.g.a. manglende kunnskaper i matematikk.

Følgende temaer vil bli omtalt:

1. Prosentregning Oppgaver Fasit
2. Brudne brøker Oppgaver Fasit
3. 1.gradslikninger Oppgaver Fasit
4. 2.gradslikninger Oppgaver Fasit
5. Potenser - store og små tall på standardform Oppgaver Fasit
6. Omregning fra en enhet til en annen Oppgaver Fasit

 

5. Potenser - Fasit

FASIT:   1) 3.47 × 10 2 ,   5.32 × 10 -5 ,    6.754 × 10 5 ,    4.9 × 10 -8

               2) 4.3 × 10 -5 ,    9.0 × 10 -7 ,    1.5 × 10 17