INNFØRINGSKURS I MATEMATIKK

Dette innføringskurset er ikke laget for matematikkens egen skyld, men for at dere skal kunne bli i stand til å løse problemer som vil dukke opp i Kjemi, Biologi og ěkologi. Det er lite moro å forstå det biologiske eller kjemiske i et problem, men ikke være i stand til å løse det p.g.a. manglende kunnskaper i matematikk.

Følgende temaer vil bli omtalt:

1. Prosentregning Oppgaver Fasit
2. Brudne brøker Oppgaver Fasit
3. 1.gradslikninger Oppgaver Fasit
4. 2.gradslikninger Oppgaver Fasit
5. Potenser - store og små tall på standardform Oppgaver Fasit
6. Omregning fra en enhet til en annen Oppgaver Fasit

 

6. Omregning fra en enhet til en annen

 

Mange ganger får vi bruk for å regne om en størrelse fra en enhet over til en annen enhet. Det eneste vi da trenger å vite er hvor mange ganger den ene enheten går opp i den andre.

 

Husk følgende:

 

1 L = 1000 mL

1 L = 1 dm 3 og 1 mL = 1 cm 3

1 g = 1000 mg = 10 6 μg

1 mål = 1000 m 2 = 1 dekar

1 hektar = 10 dekar

1 time = 3600 sek

 

Eks. Omgjør 42 mg/m 2 til kg/hektar.

 

     42 mg = 42 × 10 -6 kg og 1 m 2 = 1 × 10 -4 hektar. Derfor:

 

     42 mg/m 2 = 42 × 10 -6 kg/1 × 10 -4 hektar = 0.42 kg/hektar

 

 

Eks. Omgjør 80 km/t til m/s.

 

     80 km/t = 80 × 1000 m/3600 s = 22.2 m/s