INNFØRINGSKURS I MATEMATIKK

Dette innføringskurset er ikke laget for matematikkens egen skyld, men for at dere skal kunne bli i stand til å løse problemer som vil dukke opp i Kjemi, Biologi og ěkologi. Det er lite moro å forstå det biologiske eller kjemiske i et problem, men ikke være i stand til å løse det p.g.a. manglende kunnskaper i matematikk.

Følgende temaer vil bli omtalt:

1. Prosentregning Oppgaver Fasit
2. Brudne brøker Oppgaver Fasit
3. 1.gradslikninger Oppgaver Fasit
4. 2.gradslikninger Oppgaver Fasit
5. Potenser - store og små tall på standardform Oppgaver Fasit
6. Omregning fra en enhet til en annen Oppgaver Fasit

 

6. Omregning - Oppgaver

 

1. På en åker var kornproduksjonen et år 400 kg/mål. Hvor mange tonn/hektar tilsvarer dette?

 

2. Elektrisk ledningsevne ble tidligere målt i benevningen

μS/cm. I dag brukes benevningen mS/m. (S = Siemens)

Omgjør 24 μS/cm til ny enhet.

 

3. En viss mengde planteplankton i sjøen produserte i løpet av en tid en sukkermengde som tilsvarer 1.2 tonn/hektar ved fotosyntesen.

Hvor mange gram sukker ble produsert på hver m 2 ?

 

4. Lyden går med en fart på 330 m/s. Regn om denne farten til km/time.