NETTRESSURSEN

Dette er en nettressurs til læreboka ”Himmelsk kjemi - en innføring i generell og organisk kjemi” av Bjørn Gunnar Steen. Boka dekker det som er vanlig i et innføringskurs i kjemi på høgskoler og universiteter. Nettressursen er et supplement til boka. Her fins:

- løsningsforslag til alle øvingsoppgavene i boka

- kjemiquiz

- forelesningspresentasjoner

- laboratorieøvelser

- innføringskurs i matematikk

- presentasjon av viktige historiske personer innen kjemifaget

- en linkesamling til nyttige nettsteder.


Forfatteren

Bjørn Gunnar Steen er cand.real. med hovedfag i analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo. Han har undervist både i videregående skole og på høyskoler og er i dag senioringeniør ved Institutt for Natur-, Helse- og Miljøvernfag ved Høgskolen i Telemark i Bø.

 

Nettressursen er laget av Multimediaweb, ved Erlend Jerstad