Cato Maximillian Guldberg

(1836 – 1902)

 

 

 

 

Cato Guldberg ble født i Kristiania 11.august 1836. Han tok examen artium i Kristiania i 1954, og begynte å studere realfag ved Universitetet. Som hovedfag hadde han matematikk, mens kjemi var bifaget hans. Guldberg begynte som lektor, men avanserte til professor ved Universitetet i 1869 i anvendt matematikk.

 

Sammen med vennen og svogeren Peter Waage begynte han i 1862 å studere farten til kjemiske reaksjoner. Resultatene ble presentert i 1864 uten at det ble satt så stor fokus på dem. Først da dette ble trykket på tysk i 1884 ble resultatene skikkelig kjent, og de to står i dag som opphavsmennene til massevirkningsloven. Denne sier i korthet at når reaksjonsfarten er lik i begge retninger i en reversibel reaksjon, har vi kjemisk likevekt i systemet. Ved likevekt vil det alltid være et konstant forhold mellom produktene og reaktantene i et system så lenge vi har konstant temperatur.

 

Guldberg døde i Kristiania 14.januar 1902.