Peter Waage

(1833 – 1900)

 

 

 

 

 

Peter Waage ble født i Flekkefjord 29.juni 1833. Han tok examen artium på Bergen Katedralskole i 1849, og startet på medisinstudiet. Etter hvert fant han kjemi og mineralogi mer interessant enn lever og nyrer, og gikk over til disse fagene. Han tok embetseksamen innen realfag i 1859, studerte kjemi i Tyskland og Frankrike før han kom tilbake til Kristiania, først som universitetslektor, seinere som den første professor i kjemi ved universitetet her.

 

I samarbeidet med Cato Guldberg om farten tilkjemiske reaksjoners foretok Waage eksperimentene, mens Guldberg gjorde de matematiske beregningene. Resultatene ble publisert i 1864, men ble først lagt merke til da de ble trykket på tysk i 1884. Massevirkningsloven ble resultatet av studiene deres.

 

Waage utviklet seinere metoder for å lage krutt industrielt. Også fiskemel laget han metode for å framstille.

 

Waage døde i Kristiania 13.januar 1900.